LPG’nin (Otogaz’ın) Avantajları

* LPG’li motorlarda yağ sarfiyatı daha düşüktür. Benzinli araçlarda motor yağı takriben 2000-3000 km’de bir değişirken LPG’li araçlarda 10.000- 12.000 km’ye çıkmaktadır. Araçlarda yağ değişimi motorun yıpranması ile doğru orantılı olduğu için, LPG’li araçlarda motor ömrü uzar. Dolayısı ile motor bakım maliyeti düşer.

* LPG Temiz Yakıttır: LPG saf olduğundan karter yağını sulandırmaz ve motor yağının değiştirilme süresini uzatır. Motor karterini ya da motorun yanma odalarını kirletmez. LPG pistonların, sekmenlerin, valfların ve bujilerin aşınmasından meydana gelecek kursun, vernik ya da karbon atığı çıkartmaz.

Motoru temiz tutar, karbon ve kurum oluşturmaz, dolayısıyla motorun ömrünü uzatır. Tamir için harcanan parayı ve zamanı azaltır Benzinli araçlardaki gibi S (Kükürt) çıkarmadığı için doğayı kirletmez, çevreci bir sistemdir. Gaz, benzin gibi solvent olmadığı için yağı eritmez ve kalitesini bozmaz

* LPG kursun ve karbon içermediğinden karbüratördeki aşınma daha az olur.

Kursun, kükürt ve aromatikler gibi katkılar içermediğinden çevre dostu bir yakıttır.

* LPG’li araçta karbüratör masrafı azalır: LPG yakıtlı motorlardaki karbüratör birkaç hareketi, parça ve kirliliği engelleyecek havalandırmasız basit bir mekanizma olup, karbüratör servisi ve tamiri yok denecek kadar azdır.

* LPG benzine nazaran daha düşük sıcaklıklarda buharlaştığı için (Benzin +97 F,Gaz -44 F) havayla kolayca karışır. Böylece kurum oluşturmayan tam yanma sağlanır. LPG yüksek termodinamik özelliklere sahip olduğundan daha kolay ve iyi yanma sağlar.

* LPG ateşleme bujisinin ömrünü uzatır: Yanma odalarında ya da ateşleme bujilerinde tortu oluşmaz, zira LPG’nin farklı karışımlardaki kuvvetlendiricilere ihtiyacı bulunmamaktadır. Ateşleme bujileri, diğer yakıtlardan özellikle kurşunlu benzin kullanan araç motorlarındaki bujilere nazaran daha uzun ömürlüdür.

* LPG oktan seviyesi benzine nazaran daha yüksektir (%10 daha fazladır). Yüksek oktan numarası motorun yüksek sıkıştırma oranları ile herhangi bir vuruntu olmadan çalışabilmesinde faydalıdır. Böylece bir motordan daha yüksek bir güç, dolayısıyla yakıt ekonomisi sağlanır. Gaz yakıtların standart atmosfer şartları altında tutuşması için gerekli enerjide benzine nazaran daha az olmaktadır. LPG’nin oktan sayısı benzinden yüksek olduğundan, motorlarda daha yüksek kompresyon oranı ile kullanılabilir. Sağlıklı yanması sayesinde motor parçalarında sızıntı ve aşınma benzinli motorlara oranla çok daha az olur.

LPG’nin benzine oranla daha yüksek oktan sayısına sahip olması nedeni ile motorlarda sıkıştırma oranını artırarak motor gücünü ve verimini artırmaktadır.

* LPG sistemi komplike olmadığından ve çok sayıda parça içermediğinden sıklıkla bakım gerektirmez.

* LPG ekonomiktir. Benzine göre şehir içi trafiğinde %40-50, uzun yolda % 65 oranında daha ekonomiktir.

* LPG ile çalışan motorlarda yakıt pompası gerekmez: LPG kendinden tazyikli olduğu için, benzinli motorlarda olduğu gibi yakıt pompasına ihtiyaç yoktur. Bu durum tamirat veya değişimden doğacak masrafları da azaltır.

* LPG’li motorların aşınma süresi düşüktür: Yukarıda anlatılan sebeplerden dolayı LPG yakıtlı motorlar yıl içerisinde daha fazla gün ve saatte çalışabilirler. Üretim süresi kaybı, parça ve isçi masraflarından daha az etkilenirler.

****
* LPG ile çalisan motorlarda daha fazla güç kullanımı: LPG yakıtlı motorlar, dizel motorlara göre ayni mesafeler için daha fazla beygir gücü üretirler. LPG atik çıkarmaması, randımanlı ve kaliteli olusu LPG’nin tasarruflu olusu etkisini doğurur.

* LPG’yi oluşturan propan (%30) ve bütan’ın (%70) hacimsel oranı nedeni ile benzine oranla motor vuruntu direncini artırır.

* LPG kullanan taşıtların benzin kullanan taşıtlara göre performanslarında çok fazla değişiklik olmaz.(%2-3). Bu durum hacimsel olarak kalorifik değerinin benzine göre düşük olmasından kaynaklanır. İhmal edilebilir. Bu dezavantajına karşılık sahip olduğu %10 oktan fazlalığı sayesinde motor vuruntusunu (detonasyon) yapmaması önemli bir avantaj oluşturmaktadır.

* LPG ‘de yanma olayı gaz halinde oluşur. LPG bir gaz olduğundan daha homojen ve içinde katkı maddeleri bulunmayan bir karışımdır.

* LPG kuru bir yakıttır. Kursun veya başka katkı maddeleri içermez. Bu sebeple silindirlerde yağ ve diğer kalıntılar bırakmaz. Kuru bir yakıt olusu süpapların sertleşmesine sebep olabilmektedir. Bunu bertaraf etmek için ise araçlar ilk çalıştırma ve son kapatma anında 3’er dakika benzinle çalıştırılmalıdır ki sübaplar yağlanabilsin. Ya da çok düşük maliyetlerle (10-20 TL gibi) ek sübap yağlama sistemi takılabilir.

* LPG ‘de kapalı yakıt sistemi mevcuttur: Tamamen kapalı yakıt sistemi akıtma ve buharlaşma kaybını ortadan kaldırır.

* LPG çevreci bir yakıttır: Özellikle LPG yakıtı kullanan araçların motor yakıtının düşük kirlilik özellikleri kanıtlanmıştır. Amerikan Maden Bürosu yönetiminde gerçekleştirilen araştırmalarda, Yapılan araştırmalar sonucunda LPG kullanılan motorlarda karbon monoksit tesiri benzine göre %50-90 oranında hidrokarbon tesiri ise %38-62 oranında daha düşüktür. LPG ile tahrik edilen araçlarda iyi bir montaj ve uygun bir ayarlama ile benzinli araçlara oranla oldukça düşük egzoz gazi emisyon değerlerine ulaşılması. CO’de %70, HC’de %40 oranında azalma sağlanması (NOX’de %15 artış sağlar.)

* LPG gaz olduğundan hava/gaz karışım oranı uygun olduğundan (hava ile iyi karıştığından) tam olarak yanar. Dolayısıyla yanma verimi yüksektir. Bu da egzozun kötü koku yaymasını engeller.

* LPG dönüşümü yapılmış bir aracın benzin sisteminde hiçbir değişiklik olmaz. Bu sebeple araç hareket halindeyken bile benzinden gaza veya gazdan benzine tek bir düğme vasıtası ile geçilebilir. İstenilmesi durumunda LPG montajı esnasında takılmış olan benzin valfının kapatılması ile LPG sistemi tamamen devre dışı kalacaktır.

* LPG’de güvenlik: Milyonlarca taşıt ve sabit makine kullanıcılarına LPG yakıtı küllenmeleri sağlanmıştır. Bu ülke çapında LPG yakıtının güvenilirliğini kanıtlayıcı bir sonuçtur. Şayet LPG güvenli olmasaydı tüm dünyada sigorta primleri bu yakıtın kullanımını engelleyecek şekilde yasaklayıcı ve sınırlayıcı olurdu.